Karaoke Như Ý, Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72A Đường Số 17, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3726 6020
Trang web
Vị trí chính xác 108.249.751, 1.067.170.632


Địa chỉ Karaoke Như Ý ở đâu?

72A Đường Số 17, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Như Ý như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Victory, Bình Tân