karaoke tuyết thanh vũ, TT. Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96J9+Q92, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 299 36 72
Trang web
Vị trí chính xác 11.381.895.199.999.900, 1.062.183.829


Địa chỉ karaoke tuyết thanh vũ ở đâu?

96J9+Q92, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của karaoke tuyết thanh vũ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Bambi, Phường 25