Karaoke Ga Lăng, Tân Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 269 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 572 40 01
Trang web
Vị trí chính xác 10.881.751.099.999.900, 1.065.987.227


Địa chỉ Karaoke Ga Lăng ở đâu?

269 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Ga Lăng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KARAOKE - HOÀNG GIA, Dĩ An