Air Saigon, Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 693 38 33
Trang web airsaigon.vn
Vị trí chính xác 107.688.913, 1.066.971.435


Địa chỉ Air Saigon ở đâu?

136 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Air Saigon như thế nào?

Thứ Bảy:[17:30-01:00], Chủ Nhật:[17:30-01:00], Thứ Hai:[17:30-01:00], Thứ Ba:[17:30-01:00], Thứ Tư:[17:30-01:00], Thứ Năm:[17:30-01:00], Thứ Sáu:[17:30-01:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sorae Restaurant & Lounge, Phường Phạm Ngũ Lão