Kamellia Beauty Spa Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 408 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 917 36 36
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.173.421, 1.060.987.895


Địa chỉ Kamellia Beauty Spa Tây Ninh ở đâu?

408 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kamellia Beauty Spa Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Uốn Tóc Hồng Mai, Long Hải