JUNO Nguyễn Thị Thập, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 313 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1162
Trang web juno.vn
Vị trí chính xác 10.738.242.999.999.900, 10.671.529.699.999.900


Địa chỉ JUNO Nguyễn Thị Thập ở đâu?

313 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của JUNO Nguyễn Thị Thập như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Dép Mỹ Phượng, Phường 2