Juno Hai Bà Trưng, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 360 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1162
Trang web juno.vn
Vị trí chính xác 107.903.349, 10.668.897.249.999.900


Địa chỉ Juno Hai Bà Trưng ở đâu?

360 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Juno Hai Bà Trưng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vascara, Trung Mỹ Tây