iSushi Cao Thắng, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Đ. Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 7395
Trang web
Vị trí chính xác 107.722.154, 1.066.798.433


Địa chỉ iSushi Cao Thắng ở đâu?

112 Đ. Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của iSushi Cao Thắng như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Marukame Udon, Phường Bến Thành