SuShi IKO, Kp2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185 Đ. Phan Trung, Kp2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 820 47 28
Trang web
Vị trí chính xác 10.960.331.199.999.900, 1.068.482.597


Địa chỉ SuShi IKO ở đâu?

185 Đ. Phan Trung, Kp2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của SuShi IKO như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhật Bản Kobe Teppanyaki, Võ Thị Sáu