iCare Center Thủ Đức – Trung tâm sửa chữa máy tính – điện thoại, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 113 Đặng Văn Bi, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 338 83 79
Trang web icare.center
Vị trí chính xác 108.430.863, 1.067.627.541


Địa chỉ iCare Center Thủ Đức - Trung tâm sửa chữa máy tính - điện thoại ở đâu?

113 Đặng Văn Bi, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của iCare Center Thủ Đức - Trung tâm sửa chữa máy tính - điện thoại như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thegioiic, Linh Chiểu