NewTech Shop – hệ thống bán lẻ đồ công nghệ mới & nóng nhất, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102A Phùng Văn Cung, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 292922
Trang web newtechshop.vn
Vị trí chính xác 108.025.183, 1.066.845.965


Địa chỉ NewTech Shop - hệ thống bán lẻ đồ công nghệ mới & nóng nhất ở đâu?

102A Phùng Văn Cung, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của NewTech Shop - hệ thống bán lẻ đồ công nghệ mới & nóng nhất như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Tử Nguyễn Thanh, Tân Châu