Hồ bơi Tấn Tài, Sân Bay

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F2GC+X6P, Sân Bay, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 907 10 53
Trang web
Vị trí chính xác 114.774.569, 106.020.591


Địa chỉ Hồ bơi Tấn Tài ở đâu?

F2GC+X6P, Sân Bay, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Tấn Tài như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phuc Long Coffee & Tea, Phú Cường