Highlands Coffee, Street

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. 30 Tháng 4, Street, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 7355
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 109.648.314, 10.666.793.009.999.900


Địa chỉ Highlands Coffee ở đâu?

Đ. 30 Tháng 4, Street, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Highlands Coffee có website không?

highlandscoffee.com.vn

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  JEEPGO Tropical Specialty Coffee & Cocktails, Chánh Nghĩa