Hải Sản CÔ BA CỦ CHI, Tân Thông Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 190 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0363 120 027
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.733.632, 1.065.052.406


Địa chỉ Hải Sản CÔ BA CỦ CHI ở đâu?

190 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản CÔ BA CỦ CHI như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-23:00], Chủ Nhật:[15:00-23:00], Thứ Hai:[13:30-23:00], Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00], Thứ Sáu:[15:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Trầm, Phường 15