nhà hàng ngọc phương Restaurant – Gia Viễn

Địa chỉ: Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 097 813 02 32

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.354.525.199.999.900,1.058.809.093 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ nhà hàng ngọc phương Restaurant ở đâu?

Trả lời: Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của nhà hàng ngọc phương Restaurant là bao nhiêu?

Trả lời: 097 813 02 32

Hỏi: nhà hàng ngọc phương Restaurant mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hỏi: Website của nhà hàng ngọc phương Restaurant là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Phở khô Hồng - P. Hội Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.