Giặt Ủi Long Xuyên, Phường Đông Xuyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6F2 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang 880000, Việt Nam
Số điện thoại 096 881 28 21
Trang web
Vị trí chính xác 10.364.961.599.999.900, 1.054.293.125


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm giặt ủi, hấp, sấy Laundry USA quận Bình Thạnh, Phường 26