Giặt Ủi B4.106, Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Block B4.106 Nhà ở xã hội becamex, Hoà Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0702 786 321
Trang web
Vị trí chính xác 110.849.596, 1.066.708.049


Địa chỉ Giặt Ủi B4.106 ở đâu?

Block B4.106 Nhà ở xã hội becamex, Hoà Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi B4.106 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch vụ giặt ủi quận Tân Bình, Phường 2