Gà rán Xuyên Việt, Long Thành Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 100 98 87
Trang web
Vị trí chính xác 112.565.061, 10.613.191.379.999.900


Địa chỉ Gà rán Xuyên Việt ở đâu?

Tôn Đức Thắng, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà rán Xuyên Việt như thế nào?

Thứ Sáu:[13:00-21:00], Thứ Bảy:[13:00-21:00], Chủ Nhật:[13:00-21:00], Thứ Hai:[13:00-21:00], Thứ Ba:[13:00-21:30], Thứ Tư:[13:00-21:00], Thứ Năm:[13:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán 559, Việt Nam