Dè Cube Tea, Trung Dũng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2041 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0888 606 088
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.955.566.899.999.900, 1.068.222.442


Địa chỉ Dè Cube Tea ở đâu?

2041 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Dè Cube Tea như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ZEN Tea Coffee - Just Quality, Thống Nhất