Cửa Hàng Vàng Bạc PNJ, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 403 Thống Nhất, Phường 13, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 8530
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.499.346, 10.666.492.939.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Vàng Bạc PNJ ở đâu?

403 Thống Nhất, Phường 13, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vàng Bạc PNJ như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm vàng Ba Thọn, TT. Hoà Thành