PNJ AEON Bình Dương, Thuận Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ LÔ G8, Tầng trệt, Aeon, 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 109.321.389, 1.067.115.877


Địa chỉ PNJ AEON Bình Dương ở đâu?

LÔ G8, Tầng trệt, Aeon, 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ AEON Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng Thu Lai, Gò Dầu