Cửa hàng Giày Dép Thái Lan, Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 201/65/23A Nguyen Xi Street, 26 Ward, Binh Thanh District, Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 4140
Trang web giaydepthai.com
Vị trí chính xác 108.138.513, 1.067.057.025


Địa chỉ Cửa hàng Giày Dép Thái Lan ở đâu?

201/65/23A Nguyen Xi Street, 26 Ward, Binh Thanh District, Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Giày Dép Thái Lan như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-14:00], Chủ Nhật:[09:00-14:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Giầy Nguyễn Gia, TT. Hoà Thành