Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa, KCN Mỹ Phước 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ NA4, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 1900 757572
Trang web dathoa.com.vn
Vị trí chính xác 111.345.116, 10.661.596


Địa chỉ Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa ở đâu?

NA4, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:00], Thứ Ba:[07:30-16:00], Thứ Tư:[07:30-16:00], Thứ Năm:[07:30-16:00], Thứ Sáu:[07:30-16:00], Thứ Bảy:[07:30-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Đức Hòa Hạ