Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Đức Hòa Hạ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô H1-H9 Đường, số 8 Đường số 1 – KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3777 800
Trang web rdplastic.vn
Vị trí chính xác 10.775.602, 10.648.577.639.999.900


Địa chỉ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An ở đâu?

Lô H1-H9 Đường, số 8 Đường số 1 – KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop hoa Ciaoflora, P.12