Công Ty TNHH Bất Động Sản Chí Thành Land – Vĩnh Trung

Địa chỉ: Tổ 06 Xuân Sơn, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Việt Nam

Số điện thoại: 0358 413 302

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.249.059.599.999.900,1.091.343.964 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Chí Thành Land ở đâu?

Trả lời: Tổ 06 Xuân Sơn, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Bất Động Sản Chí Thành Land là bao nhiêu?

Trả lời: 0358 413 302

Hỏi: Công Ty TNHH Bất Động Sản Chí Thành Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Bất Động Sản Chí Thành Land là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Savills Hanoi - Lý Thái Tổ