Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc

Địa chỉ: Số 214 Trương Pháp Bắc Lý Đồng Hới

Số điện thoại:

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 174.846.862,1.066.271.482 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc ở đâu?

Trả lời: Số 214 Trương Pháp Bắc Lý Đồng Hới

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc,Số 214 Trương Pháp,Bắc Lý,Đồng Hới,Quảng Bình, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc, Số 214 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam,1,Số 214 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam,4,Quang Binh Province, VietnamBắc Lý, Đồng Hới,Số 214 Trương Pháp,Số 214 Trương Pháp,Quang Binh Province,,Đồng Hới, Quang Binh Province,VN

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 620 Bến Tre