clb the hinh quang hai, Bà Điểm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38/10, 38/10 ấp Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 747 95 39
Trang web
Vị trí chính xác 10.850.729.699.999.900, 10.660.481.039.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thể Thao Đa Năng, Hiệp Thành