CITIGYM (Vạn Hạnh Mall), Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633638
Trang web citigym.com.vn
Vị trí chính xác 10.770.752, 1.066.688.956


Địa chỉ CITIGYM (Vạn Hạnh Mall) ở đâu?

11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CITIGYM (Vạn Hạnh Mall) như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thi Đấu Đa Năng - Tân Phú