Gold Sport Kỳ Hoà, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 8558
Trang web goldsport.vn
Vị trí chính xác 10.773.698.699.999.900, 1.066.745.217


Địa chỉ Gold Sport Kỳ Hoà ở đâu?

238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gold Sport Kỳ Hoà như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng tập GYM Lý Đức, Phường 2