CHÙA TRUNG PHƯỚC, Đồng Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường số 15, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 618 37 55
Trang web chua-trung-phuoc.business.site
Vị trí chính xác 11.353.225, 10.605.286.199.999.900


Địa chỉ CHÙA TRUNG PHƯỚC ở đâu?

Đường số 15, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CHÙA TRUNG PHƯỚC như thế nào?

Thứ Bảy:[03:00-23:30], Chủ Nhật:[03:00-23:00], Thứ Hai:[03:00-22:30], Thứ Ba:[03:00-23:00], Thứ Tư:[03:00-23:00], Thứ Năm:[03:00-23:00], Thứ Sáu:[03:00-23:00]

CHÙA TRUNG PHƯỚC có website không?

chua-trung-phuoc.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Bửu Tâm, Gia Lộc