Chùa Thanh Lâm, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Lê Hồng Phong, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3854 282
Trang web
Vị trí chính xác 110.838.845, 10.626.456.979.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Từ Huệ, Lai Hưng