Chợ Cầu Da, Hảo Đước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9235+3X5, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 753 57 22
Trang web
Vị trí chính xác 113.526.375, 1.060.099.809


Địa chỉ Chợ Cầu Da ở đâu?

9235+3X5, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Cầu Da như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-20:30], Thứ Bảy:[05:00-20:30], Chủ Nhật:[05:00-19:30], Thứ Hai:[05:00-20:30], Thứ Ba:[05:00-19:30], Thứ Tư:[05:00-19:30], Thứ Năm:[05:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Lai Nghi - Điện Nam Đông