Chợ Rạch Giá – Vĩnh Thanh

Địa chỉ: 239J+W6Q, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 100.198.257,10.508.062.319.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Rạch Giá ở đâu?

Trả lời: 239J+W6Q, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Rạch Giá là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Rạch Giá mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[02:00-22:00], Chủ Nhật:[02:00-22:00], Thứ Hai:[02:00-22:00], Thứ Ba:[02:00-22:00], Thứ Tư:[02:00-22:00], Thứ Năm:[02:00-22:00], Thứ Sáu:[02:00-22:00]

Hỏi: Website của Chợ Rạch Giá là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Chợ Ngã Tư Sòng - Cam khê