Chiêu Linh Quán, Phước Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp B2, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 672 52 52
Trang web
Vị trí chính xác 113.203.075, 1.063.288.104


Địa chỉ Chiêu Linh Quán ở đâu?

ấp B2, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chiêu Linh Quán như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Chang - Modern Thai Cusine, Phường 5