Chè Ngọc Thạch Quán KCN Phước Đông, Gò Dầu, Phước Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48J8+QXJ, ĐT782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 349 91 19
Trang web
Vị trí chính xác 111.319.506, 106.317.385


Địa chỉ Chè Ngọc Thạch Quán KCN Phước Đông, Gò Dầu ở đâu?

48J8+QXJ, ĐT782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Ngọc Thạch Quán KCN Phước Đông, Gò Dầu như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Lối Nhỏ, Khu phố 3