CGV Crescent Mall, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6017
Trang web cgv.vn
Vị trí chính xác 107.288.722, 1.067.188.568


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm văn hóa Hòa Thành, Khu phố 4