cafe HD Cinema, Bình Trị Đông B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Đường số 24, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 302 79 56
Trang web
Vị trí chính xác 107.509.876, 106.611.807


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lotte Cinema Dĩ An, ĐT743B