Cà phê Điểm Hẹn, Thanh Bình B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37HC+R7H, Thanh Bình B, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3521 042
Trang web
Vị trí chính xác 110.795.738, 1.062.707.466


Địa chỉ Cà phê Điểm Hẹn ở đâu?

37HC+R7H, Thanh Bình B, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Điểm Hẹn như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cà phê Tao Muội, Thạnh Tân