Trà sữa OnlyB Tân Biên, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122 Nguyễn Văn Linh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0393 799 188
Trang web
Vị trí chính xác 115.369.853, 10.600.661.459.999.900


Địa chỉ Trà sữa OnlyB Tân Biên ở đâu?

122 Nguyễn Văn Linh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa OnlyB Tân Biên như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  McDonald's Nguyễn Huệ, Bến Nghé