BHD Star Cineplex, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6267 0670
Trang web bhdstar.vn
Vị trí chính xác 10.775.763.399.999.900, 10.668.044.309.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CGV Bình Dương, Phú Hoà