Bệnh viện Mắt TP.HCM, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3932 5364
Trang web benhvienmat.com
Vị trí chính xác 107.787.492, 1.066.849.924


Địa chỉ Bệnh viện Mắt TP.HCM ở đâu?

280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Mắt TP.HCM như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Quận 5, Phường 11