Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 1586
Trang web vientimtphcm.vn
Vị trí chính xác 107.739.608, 1.066.656.824


Địa chỉ Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh ở đâu?

4 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Phuong Chi, khu phố 2