Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TC3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3535 777
Trang web benhvienmyphuoc.vn
Vị trí chính xác 111.408.986, 1.066.063.334


Địa chỉ Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước ở đâu?

TC3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức, Phường 10