Banh Canh Cua Nhung Ho, Xuyên Á

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29M2+QXP, Xuyên Á, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 790 06 78
Trang web
Vị trí chính xác 110.344.635, 10.635.245.309.999.900


Địa chỉ Banh Canh Cua Nhung Ho ở đâu?

29M2+QXP, Xuyên Á, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Banh Canh Cua Nhung Ho như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Parsley, Phường Phạm Ngũ Lão