Anh Út – Mì Quảng Trộn – Mì Quảng Ngon, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 609/20B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 935 12 13
Trang web anhutfood.business.site
Vị trí chính xác 107.844.996, 1.066.678.068


Địa chỉ Anh Út - Mì Quảng Trộn - Mì Quảng Ngon ở đâu?

609/20B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Anh Út - Mì Quảng Trộn - Mì Quảng Ngon như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  bò tươi út hai, Ngã tư đường