Al Fresco’s Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3926 0036
Trang web alfrescos.com.vn
Vị trí chính xác 107.704.734, 1.066.937.646


Địa chỉ Al Fresco's Nguyễn Thị Nghĩa ở đâu?

16 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Al Fresco's Nguyễn Thị Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nem Nướng Anh Hòa, Khu đô thị Ecolakes