xưởng sản xuất bàn ghế cafe,nhà hàng, Tân Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 320 Lê Ngô Cát, Tân Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 76000, Việt Nam
Số điện thoại 094 578 12 65
Trang web banghecafegiatot.com
Vị trí chính xác 109.746.446, 10.691.196.579.999.900


Địa chỉ xưởng sản xuất bàn ghế cafe,nhà hàng ở đâu?

320 Lê Ngô Cát, Tân Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 76000, Việt Nam

Giờ làm việc của xưởng sản xuất bàn ghế cafe,nhà hàng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Phân phối chính thức sơn TOA Tấn Nghĩa Quảng Ngãi - Trần Phú