Xưởng Hoa Hồng Sáp Thơm Giá Sỉ, Phú Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 378/34 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 445 53 36
Trang web hoasaphami.com
Vị trí chính xác 10.775.333.999.999.900, 10.662.234.939.999.900


Địa chỉ Xưởng Hoa Hồng Sáp Thơm Giá Sỉ ở đâu?

378/34 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Hoa Hồng Sáp Thơm Giá Sỉ như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoa tươi Thành Phố Mới, Phú Chánh