Vuờn Lan Huyền Thoại, An Nhơn Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3FJ8+969, Đường, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 847 37 87
Trang web
Vị trí chính xác 11.080.904.799.999.900, 1.064.655.992


Địa chỉ Vuờn Lan Huyền Thoại ở đâu?

3FJ8+969, Đường, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vuờn Lan Huyền Thoại như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Dương Minh Châu, TT. Dương Minh Châu