VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng

Địa chỉ: Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng Ấp Tân Phước Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3741 679

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[8AM-5PM], Saturday:[8AM-5PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5PM], Tuesday:[8AM-5PM], Wednesday:[8AM-5PM], Thursday:[8AM-5PM]

Chỉ đường: 106.254.825,1.066.666.516 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng ở đâu?

Trả lời: Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng Ấp Tân Phước Cần Giuộc

Hỏi: Số điện thoại của VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng là bao nhiêu?

Trả lời: 0272 3741 679

Hỏi: VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[8AM-5PM], Saturday:[8AM-5PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5PM], Tuesday:[8AM-5PM], Wednesday:[8AM-5PM], Thursday:[8AM-5PM]

Hỏi: Website của VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng là gì?

Trả lời:


7,VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng,Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng,Ấp Tân Phước,Cần Giuộc,Long An 853250, Vietnam,2,VP Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng, Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng, Ấp Tân Phước, Cần Giuộc, Long An 853250, Vietnam,1,Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng, Ấp Tân Phước, Cần Giuộc, Long An 853250, Vietnam,4,Long An Province, VietnamTân Kim, Cần Giuộc,Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng, Ấp Tân Phước,Quốc lộ 50, Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng, Ấp Tân Phước,Long An Province,853250,Cần Giuộc, Long An Province,VN